Start
tuinen geschiedenis
tuin Puttuin
tuinen Engelse tuin
tuinen Franse tuin
tuinen pinetum
tuinen vogeltuin
huis geschiedenis
Huies heden

con adres
prijzen
info mindervalide
info route park
info horeca
info Arrangementen
con route
con adres

Kasteel Warmelo

Contact


Kasteel Warmelo

Stedeke 11

7478 RV Diepenheim


T. 0547-352547

  

Volg ons

Kasteel heden

Het huis was een karakteristiek bouwwerk. De achtervleugel had fraaie trapgevels, die het gebouw een speels accent verleenden. In de loop der tijd echter werd de gehele achterbouw gesloopt. Zo ontstond een rechthoekig gebouw, waarvan de lange zijden de voor- en achtergevels vormden.

Eigenlijk was dit nieuwe rechthoekige huis het poortgebouw, waarvan de poortdoorgang werd veranderd in de huidige hal. In de negentiende eeuw werd tegen de achtergevel een smaller achterhuis gebouwd, waarin oude muurdelen zijn opgenomen.
In 1927 werd Warmelo in historische trant gemoderniseerd. De funderingen van het oude hoofdgebouw zijn nu de keermuren van het achter het huis aangelegde terras. Het huis is aan alle zijden omgeven door een gracht. Tussen de beide bouwhuizen voor het kasteel ligt een ruim voorplein. De bouwhuizen dateren uit de achttiende eeuw. Het huis is vanaf het voorplein toegankelijk via een houten brug.

Bewoners

Kasteel Warmelo bleef sinds de stichting jarenlang in het bezit van leden van de gelijknamige familie. Waarschijnlijk heeft de eerste van Warmelo zijn naam aan het kasteel ontleend. In 1600 werd de havezate verkocht aan ritmeester van Batenborg en zijn vrouw Margarieta Fockinck. In 1654 kwam het kasteel door huwelijk in het bezit van de familie Sloet, die het huis twee eeuwen in bezit hield.
In het midden van de negentiende eeuw begon het huis door leegstand af te takelen, waarop de eigenaar, Gerhard Sloet, om die reden om vermindering van belastingen vroeg. Toen hij in 1872 overleed kondigden zijn erfgenamen een openbare verkoping aan. De koper verkocht het huis al snel door. Het kwam hierna in verschillende handen.

Armgard von Cramm

In 1926 werd de weduwe Creutz eigenares van Warmelo. Zij liet niet alleen het huis verbouwen, maar ook de tuinen aanleggen naar ontwerpen van de bekende tuinarchitect Hugo Poortman. Na het overlijden van haar zoon, die in 1936 eigenaar van Warmelo werd, verkocht zijn weduwe in 1952 kasteel Warmelo aan prins Bernhard. Hij bestemde het huis voor zijn moeder prinses Armgard (1883-1971). Zij bleef hier wonen tot haar dood in 1971 en werd waarschijnlijk de meest bekende bewoonster van het huis. De dochters van koningin Juliana en prins Bernhard kwamen graag bij hun grootmoeder, prinses Armgard.

Avenarius

In 1976 kwam Warmelo in het bezit van de huidige eigenaar-bewoners, de familie Avenarius, die het huis permanent bewonen. Het huis zelf is om die reden niet te bezichtigen.