ALGEMENE VOORWAARDEN

VAKANTIEWONING

DE ORANGERIE

Wij heten u van harte welkom in onze vakantiewoning “De Orangerie” op het Warmelo te Diepenheim en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast. De persoon die onze vakantiewoning “De Orangerie” heeft gereserveerd via een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder. De persoon die als eigenaar van vakantiewoning “De Orangerie” of namens de eigenaar van de vakantiewoning Warmelo de vakantiewoning beheert.

Derden. Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen. Via onze website www.kasteelwarmelo.nl, door een e-mail te sturen naar: Warmelo@worldonline.nl

Annulering. Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf. De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens. vakantiewoning “De Orangerie”. Landgoed Warmelo Stedeke 11 7478 RV Diepenheim E-mail : warmelo@kasteelwarmelo.nl

1. Vakantiewoning “De Orangerie” Landgoed Warmelo.


1.1 De vakantiewoning “De Orangerie” is beschreven op de website : www.kasteelwarmelo.nl Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij de vakantiewoning “De Orangerie” ten tijde van het bezoek door onze gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.


1.2 De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo is ingericht voor 4 personen. De slaapkamers zijn geschikt voor twee personen.
Extra opklapbed eventueel tegen betaling bij te boeken. De matras van het opklapbed is echter niet dezelfde kwaliteit als de matrassen van onze vaste bedden. Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.


1.3 Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 18.00 uur bij ons terecht. De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de vakantiewoning “De Orangerie” aanwezig is. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken, afwijkende tijden voor het in- en uitchecken zijn alleen mogelijk in overleg, hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. In verband met het schoonmaken van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.


1.4 De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo beschikt over een badkamer met douche en ligbad, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. De badkamer ligt aangrenzend aan slaapkamer 1 en is via deze kamer te bereiken. Verder beschikt dit appartement over een gedeelde tuin. Wij verwachten dat u bij het gebruik van de tuin rekening houdt met de omgeving.


1.5 De auto kan worden geparkeerd op het parkeerterrein van kasteel Warmelo gelegen aan de Borculoseweg in Diepenheim, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.


1.6 Voor elektrische fietsen is er een oplaadpunt in de schuur aanwezig.


1.7 De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij de vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo voor u beschikbaar en bruikbaar zijn. De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten. Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, u wordt verzocht de privégedeeltes niet te betreden.


1.8 Voor alle gebouwen geldt een rookverbod.


1.9 Fietsen en ander rijdende voertuigen mogen niet in de vakantiewoning worden gestald, hiervoor dient de schuur in de tuin.


1.10 Eigen meegebrachte geluidsapparatuur (radio’s, versterkers etc.) voor gebruik binnenshuis zijn niet toegestaan.


1.11 U dient vanaf 22.00 uur ‘s avonds tot 08.00 uur ‘s morgens de nachtrust te respecteren. Dit houdt in dat u zowel in, als buiten uw woning, anderen geen geluidsoverlast mag bezorgen en dat u het complex gedurende die tijd rustig verlaat en dat u ook rustig thuiskomt.


1.12 Beheerder en/ of de eigenaar heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.


1.13 Huurder krijgt voor het aantal personen waarvoor het appartement gehuurd wordt een dagpas voor het historische park. Met de dagpas heeft de huurder vrij toegang voor het park. Op vertoon van de dagpas kan men het park via de reguliere start van de route, het park betreden. Huurder kan onbeperkt gebruik maken van deze mogelijkheid binnen de openingstijden van het park. In het winterseizoen (oktober t/m april) mag uitsluitend tussen 11.00 uur – 15.30 uur en op eigen risicoin het park gewandeld worden.


1.14 Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

2. Prijzen.

2.1 De prijzen van de appartementen zijn beschreven op onze website: www.kasteelwarmelo.nl

2.2 De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3 Prijzen van de vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1 Reserveren geschiedt per e-mail via het reserveringsformulier op de website www.kasteelwarmelo.nl.

3.2 Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste ruimte nog voor u beschikbaar is. U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen als antwoord op de reserveringsmail. Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief. Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3 Minimaal veertien dagen voor uw verblijf dient u de aanbetaling, te weten vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, over te maken naar bankrekeningnummer: NL57RABO0145212394 t.n.v. Organisatiebureau Warmelo. Het resterende openstaande bedrag dient u 1 dag voor de dag van aankomst betaald te hebben. Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen. U ontvangt hierover van De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo een bevestiging van annulering.

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1 Wanneer een definitieve reservering voor De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

  • Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.
  • Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%. -Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.
  • Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.
  • Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven. Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.
  • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)


4.2 De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop. In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1 Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1 De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart. De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo tegen aanspraken dienaangaande. De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo.

6.2 Door De vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed & Breakfast Warmelo.

6.3 De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende vakantiewoning “De Orangerie” Warmelo. Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de vakantiewoning dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. De vuilnis is buiten in de daarvoor aangewezen containers gebracht. De vaatwasmachine is uitgeruimd.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1 In verband met uw eigen veiligheid en dat van de vakantiewoning “De Orangeris” Warmelo is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken. Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2 Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

7.3 Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren of de stallen en de weilanden te betreden.

8. Slotbepaling.

8.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.


Wij wensen u een prettig verblijf. Landgoed Warmelo